มีน้องถามมาเรื่องการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
เช่น สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบรับรองความโสด และอื่น ๆ ว่าอันที่จริงแล้วต้องไปแปลตามพวกร้าน/ศูนย์รับแปลรึเปล่า พี่ว่านรับแปลไหม
ก็เลยบอกน้องไปว่าไม่ต้องไปศูนย์พวกนั้นหรอก เราแปลเองก็ได้ ง่ายจัง..
ขั้นตอนก็ไม่ยากเลย ว่านเห็นเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย เลยขอรวบรวมมาลงไว้ให้ตรงนี้นะคะ (^^ )
การแปลเอกสารนั้น ต้องแปลให้สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฎในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย ซึ่งตัวอย่างการแปลพวกนี้ ให้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้นนะคะ เจ้าหน้าที่ยังมีสิทธิ์ตรวจแก้ได้ค่ะ
รายชื่อเอกสารราชการที่มีตัวอย่างการแปลมีดังนี้

• สูติบัตร ท.ร. 1 ตอน 1 ท.ร. 19 ตอน 1 ท.ร. 19 ตอน 4
• มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1 ท.ร. 20 ตอน 1
• หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
• หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
• หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล แบบ ช.5
• บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
• คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ.ป. 2
• ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 ท.ร.14
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร. 14 /1 ท.ร. 14/2
• แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แบบที่ 1 แบบที่ 2
• ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
• ใบสำคัญการสมรส คร. 3
• ทะเบียนหย่า คร. 6
• ใบสำคัญการหย่า คร. 7
• ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
• ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร.14
• หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
• หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
• หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
• หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
• หนังสือมอบอำนาจ
• ใบแจ้งความ
• ใบ ส.ด.43
• การสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร -หนังสือนำ/บันทึกเรื่องการสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร(ผู้ร้อง)/บันทึกเรื่องการสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร(พยาน)…แบบ ปค14

เข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างการแปลได้ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
ตัวอย่างคำแปลเอกสาร : ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ
http://www.consular.go.th/main/th/form/1421/21818-ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง-ๆ.html 

ถ้าในกรณีที่ลิ้งค์ข้างบนใช้ไม่ได้ ในลิ้งค์นี้ก็มีนะคะ อยู่หมวด 5 ค่ะ
5. แบบฟอร์มแปลเอกสาร (Translation Forms)
http://www.thaiconsulatechicago.org/pages-application_form.html

BirthCer

หลังจากแปล ถ้าต้องเอาไปใช้ในกรณีที่ต้องรับรองเอกสาร เช่น ขอวีซ่า และอื่น ๆ ก็ไม่ยากเลยค่ะ
นำเอกสารต่าง ๆ ที่เราแปล(เอง)แล้ว ไปติดต่อขอรับรองคำแปลเอกสารได้ที่
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (Legalization Division) 
ชั้น 3 กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการนะคะ
โทรศัพท์ 0-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054
E-mail : [email protected]

โดยมีค่าธรรมเนียมในการรับรองการแปลเอกสารดังนี้
– เอกสารทั่วไป บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่น)
บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท (เวลา 08:00 – 12:00 น.)

– เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล บริการปกติคิดค่าธรรมเนียม 200 บาท สำหรับเอกสารที่มีจำนวนคำไม่เกิน 100 คำ
หากจำนวนคำเกิน 100 คำ ทุก ๆ 100 คำคิด 200 บาท และเศษของ 100 คำต่อไปคิด 200 บาท
หากต้องการขอรับบริการด่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมบริการปกติ

การยื่นคำร้องขอรับรอง ต้องกรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
– ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
– ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.consular.go.th/main/th/services/21872-รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังนี้.html 

ถ้า.. ไม่สะดวกไปเอง เช่น อยู่ต่างจังหวัด
เดี๋ยวนี้ ทางกองสัญชาติ ฯ ก็มีเปิดบริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์แล้วนะคะ (^_^ )
เข้าไปอ่านได้ตามนี้เลยค่า..
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/19824-การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์.html 

แปลเอกสารราชการเองไม่ยากเลยค่ะ
บางครั้งรูปแบบเอกสารราชการในมือเราอาจจะไม่ตรงกับฟอร์มภาษาอังกฤษนี้เป๊ะ ๆ แต่เราเทียบเคียงเอาคำแปลที่ถูกต้องก็ได้ค่ะ ไม่ต้องกังวลถึงขนาดว่า เฮ้ย ช่องมันไม่เหมือนกัน
เราเน้นเอาเนื้อหาสาระและการแปลที่ถูกต้องได้ใจความก็พอ..

ขอให้สนุกกับการแปลนะคะ (^_^ )