The New York Steakhouse ณ โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ

The New York Steakhouse ณ โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ

ในกระแสความนิยมสเต๊กอันรุนแรง การเปิดร้านเสต๊กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การคงอยู่ และคงความนิยมมาได้อย่างยาวนานนั้น..  ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย.. The New York Steakhouse โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ คือหนึ่งในห้องอาหารที่ยังคงยึดครองใจผู้นิยมเนื้อชั้นดีมาได้อย่างยาวนาน 

The New York Secret Society Sunday Brunch ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซีเครทโซไซตี้ที่โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ

The New York Secret Society Sunday Brunch ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซีเครทโซไซตี้ที่โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของซีเครทโซไซตี้ไหมคะ =) ครั้งหนึ่งในยุค1920 หรือสมัย Prohibition Era คือช่วงที่รัฐบาลสหรัฐออกกฎประกาศห้ามขายและห้ามดื่มสุรา ส่งผลให้เหล่าชนหัวขบถผู้นิยมในรสชาติของน้ำอมฤตต่างแอบก่อตั้งสถาบันเทิงลับเรียกว่า Speakeasy