Qeelin Afternoon Tea ชุดน้ำชายามบ่ายแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องประดับฝรั่งเศส ณ The St. Regis Bangkok

Qeelin Afternoon Tea ชุดน้ำชายามบ่ายแรงบันดาลใจจากแบรนด์เครื่องประดับฝรั่งเศส ณ The St. Regis Bangkok

เมื่อThe St. Regis Bangkok สะท้อนแรงบันดาลใจจากเครื่องประดับแบรนด์ฝรั่งเศสแสนพรีเมียมอย่าง“Qeelin” (ชีลิน) ลงสู่ชุดน้ำชายามบ่าย ย่อมไม่ธรรมดา..

สำราญสุธารส ณ วังรื่นฤดี ปี2 ถึงวันที่13 ธันวาเท่านั้น พร้อมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้”

สำราญสุธารส ณ วังรื่นฤดี ปี2 ถึงวันที่13 ธันวาเท่านั้น พร้อมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้”

หลังจากเมื่อปีที่แล้วได้ไปเยือนวังรื่นฤดี ปีนี้ก็ถึงเวลาสำราญสุธารสกันอีกครั้ง พร้อมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” ที่เรียงร้อยผ่านเรื่องราวและสิ่งของส่วนพระองค์อันน่าชมของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตั้งแต่แรกประสูติจนถึงสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนและแผ่นดินไทย ให้ผู้เข้าชมได้รับแรงบันดาลใจในการเกื้อกูลผู้อื่น..

สำราญสุธารส ณ วังรื่นฤดี เพียง569บาท ถึงวันที่14 ธันวาเท่านั้น พร้อมนิทรรศการ “สามขัตติยนารีแห่งสยาม”

สำราญสุธารส ณ วังรื่นฤดี เพียง569บาท ถึงวันที่14 ธันวาเท่านั้น พร้อมนิทรรศการ “สามขัตติยนารีแห่งสยาม”

พระตำหนัก วังรื่นฤดี เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันไม่ค่อยเปิดให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมเยียนนัก.. ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสอันดีที่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ได้เชิญร่วมชมนิทรรศการแห่งแรงบันดาลใจ “สามขัตติยนารีแห่งสยาม ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย” เช่นนี้ จึงต้องขอบอกต่อ.. อย่างเต็มใจยิ่ง..