รวบรวมข้อมูลด้านจิตเวชฉุกเฉิน จิตแพทย์ จิตวิทยา จิตบำบัด

รวบรวมข้อมูลด้านจิตเวชฉุกเฉิน จิตแพทย์ จิตวิทยา จิตบำบัด

* ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น มิได้เป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมทางการตลาด ๆ ใด ทั้งสิ้น * สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน : 12ข้อต้องทำเมื่อเจอผู้สูงอายุล้มอยู่ในบ้าน

วิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน : 12ข้อต้องทำเมื่อเจอผู้สูงอายุล้มอยู่ในบ้าน

1. อย่ากรี๊ด การกรี๊ดไม่ช่วยอะไร ถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ตะโกนขอความช่วยเหลือ การกรี๊ดในเคหะสถานนั้นตีความได้ยาก ตั้งแต่เจอแมลงสาบ จนไปถึงดูหนังผีแล้วอินจัด หรืออื่น ๆ