* ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น มิได้เป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมทางการตลาด ๆ ใด ทั้งสิ้น *

สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความเครียด วิตกกังวล สับสน ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่.. ซึมเศร้า ไบโพลาร์(โรคอารมณ์สองขั้ว) แพนิค(Panic Disorder) หรืออื่น ๆ
โปรดพบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นเพียงความเครียด ภาวะ หรือโรค

โรคทางจิตเวช ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอทางจิตใจ การไม่ปล่อยวาง ขาดสติ ขาดสมาธิ ฟุ้งซ่าน ห่างวัดวาศาสนา หรือใด ๆ ทั้งสิ้น
หากแต่เกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง เหมือนกับโรคไทรอยด์ ที่เกิดจากความผิดปรกติของต่อมไทรอยด์นั่นเอง

เมื่อพบจิตแพทย์แล้ว หากแพทย์แนะนำให้กินยา โปรด-กรุณากินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
และหลังกินยาแล้ว ไม่ว่าตัวคุณเองหรือผู้ใกล้ชิดจะรู้สึกหรือมีความเห็นว่ายาทำให้คุณไม่เป็นตัวของคุณเอง เซื่องซึม หรือใด ๆ ก็ตาม
หรือหากมีผลข้างเคียงจากยาที่ทำให้รู้สึกว่าส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันจนอาจเป็นอันตรายต่อคุณเอง
โปรดติดต่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ณ โรงพยาบาลที่รักษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำ
อย่า หยุด ยา เอง
ย้ำ
อย่า หยุด ยา เอง 
การหยุดยาเอง หรือกินยาไม่สม่ำเสมอ กินบ้างไม่กินบ้าง ไม่ใช่การกลับไปเริ่มนับ1 ใหม่ในการรักษา
หลายครั้งกลับกลายเป็นการถอยหลังไปติดลบด้วยซ้ำ 
ฉะนั้น หากแพทย์ที่รักษาไม่ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไร โปรดให้เวลายาในการปรับ-จูนสารเคมีในสมอง อย่างน้อย3เดือน
หลัง3เดือนแล้ว หากยังรู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้น หรือไม่ “คลิก” กับแพทย์ที่รักษา
สามารถขอเปลี่ยนแพทย์ที่รักษาได้ เพราะแพทย์ที่ “คลิก” กับผู้ป่วยมีความจำเป็นมากในการรักษาทางจิตเวช

ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน คือ ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเดิมแล้วเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต ดังต่อไปนี้
1. มีความคิดอยากทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น
2. ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือนอนหลับได้ จนเกิดอาการอ่อนเพลีย
3. มีอาการทางกายแทรก เช่น หูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงไร้เหตุผล ก้าวร้าวอาละวาด
สามารถแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน1669 หรือไปห้องฉุกเฉินได้ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
โดย ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– รายชื่อจิตแพทย์ –
นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเปาโล
นพ. สุรชัย เกื้อศิริกุล โรงพยาบาลมนารมย์
นพ. ธิติ ภัคดุรงค์ โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
นพ. ชัยชนะ นิ่มนวล โรงพยาบาลBNH
นพ. จตุภัทร คุณสงค์ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

– เพจด้านจิตวิทยา จิตบำบัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง –
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/ThaiPsychiatricAssociation/

เก้าอี้นักจิต – Psychologist Chair
https://www.facebook.com/psychologistschairs/

ตามใจนักจิตวิทยา
https://www.facebook.com/followpsychologist/

Psychologist Cafe’
https://www.facebook.com/PsychologistCafe/

ศูนย์สุขภาวะทางจิต
https://www.facebook.com/WellnessPsyCU/

ooca
อูก้า แอพพลิเคชั่นปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาการปรึกษาออนไลน์
https://www.facebook.com/oocaok

ooca: workplace psychologist
https://www.facebook.com/oocaworkplace

Wall of Sharing
https://www.facebook.com/wallofsharing/

Chiiwii คุยกับหมอผ่านแอพฯ
https://www.facebook.com/Chiiwiidoctor/

Joy of Minds บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์
https://www.facebook.com/Joyofminds/

Sati
สติ แพลตฟอร์มปรึกษาอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้ว
https://www.facebook.com/mindfulsati

Chula CBT
https://www.facebook.com/ChulaCBT

ตอนนี้ทางจุฬา CBT มีQR Code เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นค่ะ 
– สำหรับประชาชนทั่วไป – 

– สำหรับนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย ที่สามารถทำตามเงื่อนไขข้างต้น – 
เปิดรับสมัคร 17 พ.ค. – 17 มิ.ย. ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

CBT Alliance of Thailand
https://www.facebook.com/ThaiCBT

สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
https://www.facebook.com/SatirThailand/

บ้าน-ปัน-สุข คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
มีการทำจิตบำบัดตามแนว Satir โดยใช้กระบะทราย (Sandtray Therapy)
https://www.facebook.com/Baanpunsuk2019/

ศูนย์นิทราเวช จุฬา
ให้การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ec/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A-2/