กรรมการรับเชิญ รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย อาหารญี่ปุ่น
A notable judge of Iron Chef Thailand, a famous franchised cooking contest TV program originated in Japan. 
ครั้งที่ 1 S1 EP35 ออกอากาศ 03-10-12 : Battle Hamachi 
D12737531-34

ครั้งที่ 2 S1 EP45 ออกอากาศ 12-12-12 : Battle Bluefin Tuna
P1160020

ครั้งที่ 3 S2 EP12 ออกอากาศ 15-04-13 : Re-Match Battle Yellowfin Tuna
P1190288 

ครั้งที่ 4 S2 EP27 ออกอากาศ 24-07-13 : Battle Mirukai
2013-07-15 00.40.47

ครั้งที่ 5 S2 Special EP ออกอากาศ 10-12-13 : Battle Kinmedai 

ครั้งที่ 6 S2 EP47 ออกอากาศ 18-12-13 : Battle Kegani 

ครั้งที่ 7 S2 EP18 ออกอากาศ 30-4-14 : Battle Best of Japanese Ingredients 

ครั้งที่ 8 S3 EP36 ออกอากาศ 03-09-14 : Battle Burobuta
 
ครั้งที่ 9 S4 EP20 ออกอากาศ 11-02-15 : Battle Scallop

ครั้งที่ 10 S5 EP1 ออกอากาศ 04-04-15 : Battle Bluefin Tuna

ครั้งที่ 11 S5 EP37 ออกอากาศ 12-12-15 : Battle Bluefin Tuna Head

With Iron Chef Hiroyuki Sakai