สม-รสแห่งอาหารและไวน์.. The Negro Angelo E Figli Wine Dinner at Rossini’s

สม-รสแห่งอาหารและไวน์.. The Negro Angelo E Figli Wine Dinner at Rossini’s

หลายครั้งหลายหนที่ได้รับเชิญไปไวน์ดินเนอร์ ซึ่ง The Negro Angelo E Figli Wine Dinner at Rossini’s นี้ เป็นครั้งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าสมกับความเป็น Wine Dinner จริง ๆ กล่าวคืออาหารได้ถูกสรรค์สร้างและชูรสของไวน์ให้ละเมียดยิ่งขึ้นอย่างรู้สึกได้ จะเป็นอย่างไรหรือคะ ลองไปดูกัน