The New York Secret Society Sunday Brunch ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซีเครทโซไซตี้ที่โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ

The New York Secret Society Sunday Brunch ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซีเครทโซไซตี้ที่โรงแรมJW Marriott กรุงเทพ

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของซีเครทโซไซตี้ไหมคะ =) ครั้งหนึ่งในยุค1920 หรือสมัย Prohibition Era คือช่วงที่รัฐบาลสหรัฐออกกฎประกาศห้ามขายและห้ามดื่มสุรา ส่งผลให้เหล่าชนหัวขบถผู้นิยมในรสชาติของน้ำอมฤตต่างแอบก่อตั้งสถาบันเทิงลับเรียกว่า Speakeasy