มาแล มาเลเซีย เที่ยวไม่ไกล ไปกันไหม เกาะปีนัง พัก Holiday Inn Resort Penang ตอน2

มาแล มาเลเซีย เที่ยวไม่ไกล ไปกันไหม เกาะปีนัง พัก Holiday Inn Resort Penang ตอน2

จาก มาแล มาเลเซีย เที่ยวไม่ไกล ไปกันไหม เกาะปีนัง พัก Holiday Inn Resort Penang ตอน1 หลังจากเดินสนุกกับการถ่ายรูปกันจนเริ่มจะตึง ๆ ขา ก็มารับประทานอาหารกลางวันกันที่ CF Food Court 49-F Pengkalan Weld…