Chef Massimiliano Mascia มิชลิน2ดาว ณ โรงแรมThe St. Regis Bangkok

Chef Massimiliano Mascia มิชลิน2ดาว ณ โรงแรมThe St. Regis Bangkok

เชฟMassimiliano Mascia แห่งRistorante San Domenico ห้องอาหารเลื่องชื่อระดับมิชลิน 2 ดาว ณ เมืองImola ประเทศอิตาลี จะมาประจำที่ห้องอาหารโจโจ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง…