นมเล็กหนักใจ นมใหญ่หนักอก..

ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนต้องการความพอดี นมด้วย.. แต่ปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งก็คือ.. หญิงนมเล็กอยากนมใหญ่ (หนูอยากตู้ม ๆ อยากมีความมั่นใจ อยากใส่เสื้อเกาะอกสวย ๆ อยาก ๆ ๆ ) หญิงนมใหญ่อยากนมเล็ก (หนัก ร้อน อึดอัด ขาดความมั่นใจ หาเสื้อใส่ยาก) โลกนี้มันก็ไม่พอดีแม้แต่นมสองข้างยังไม่เท่ากันฉะนี้แล