“ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่ความสุข 
แต่คือชีวิตที่เรารับมือกับความทุกข์ได้ทั้งน้ำตา”