สนุกเสียงเพลงประสานเสียงหัวเราะไปกับ Legendary Sunday Jazz Brunch ณ The Sukhothai Bangkok

สนุกเสียงเพลงประสานเสียงหัวเราะไปกับ Legendary Sunday Jazz Brunch ณ The Sukhothai Bangkok

Sunday Brunch คือมื้อสายวันอาทิตย์ คือมื้อแห่งความสุข แล้วยิ่งได้ Jazz ดี ๆ มาช่วยขับกล่อมด้วยแล้ว.. ยิ่งเพิ่มความสุขขึ้นไปอีก