รู้เท่าทันรัก : จะจมใจเรื่องในอดีต หรือจะมองไปอนาคต?

คำถามหนึ่งของคนที่คิดจะมีหรือกำลังมีความสัมพันธ์ต้องตอบตัวเองให้ขาด.. คือจะยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาของคนรัก หรือจะมองไปอนาคตข้างหน้าด้วยกัน?