ccTum วิเคราะห์ ว่านน้ำเขียน : คอนโด กับ เชียงใหม่.. เมืองปราบเซียน

ccTum วิเคราะห์ ว่านน้ำเขียน : คอนโด กับ เชียงใหม่.. เมืองปราบเซียน

บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ @ccTum วิเคราะห์ ว่านน้ำเขียน เกี่ยวกับเรื่องคอนโดต่างๆ นานา นะคะ หากมี Developer รายไหนสนใจส่งข้อมูลให้ทางเราวิเคราะห์-เขียน ก็ยินดีนะคะ เปิดกว้าง ไม่ปิดกั้น วิจารณ์ตามจริงค่ะ  = ) . เชียงใหม่.. ดินแดนอันฟุ้งฝันมลังเมลืองของเมืองเหนือ ที่ๆ ซึ่งรุ่มรวยไปด้วยอารยธรรมล้านนา แล้วการเข้ามาของ…