Kavli crispbread เหมาะแก่คนต้องการลด/ควบคุมน้ำหนัก (^^ ) ช่วงนี้ ซื้อ1แถม1ด้วยนะ..

Kavli crispbread เหมาะแก่คนต้องการลด/ควบคุมน้ำหนัก (^^ ) ช่วงนี้ ซื้อ1แถม1ด้วยนะ..

รูปแบบการกินที่เหมาะสมของคนที่คนต้องการลด/ควบคุมน้ำหนักคือกินแบ่งเป็นมื้อย่อยๆ ตลอดวัน เพราะจะได้ช่วยรักษาอัตราการเผาผลาญให้คงที่.. ใครที่คิดว่าอยากผอมต้องกินน้อยๆๆๆ หรือกินแค่มื้อเดียวสองมื้อนั้น.. ผิดมหันต์!!! แต่ก็ไม่ใช่ว่า”กินแบ่งเป็นมื้อย่อยๆ ตลอดวัน” แล้วจะรวบให้เหลือเป็นกินอะไรก็ได้ “กินตลอดวัน” ไปเลยนะ (-“- ) ไม่ใช่ว่ากินจุบกินจิบ กินอะไรก็ได้.. แต่ควรกินสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ และไม่ทำให้เราอ้วนไปกว่าเดิม ซึ่ง.. ปัญหาหนึ่งของคนที่ต้องการลด/ควบคุมน้ำหนักคือ.. ระหว่างมื้อไม่รู้จะกินอะไรดี..…