7วัน 7จานพิเศษ พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารเอเชีย ที่ Ginger @ โรงแรมCentara Grand at Central World

7วัน 7จานพิเศษ พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารเอเชีย ที่ Ginger @ โรงแรมCentara Grand at Central World

แต่ไหนแต่ไรมา เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้นิยมบุฟเฟ่ต์ว่าบุฟเฟ่ต์ของที่โรงแรมCentara Grand at Central World นั้น เขารวมสองห้องระหว่าง The World และ Ginger และเมื่อบัดนี้เมื่อแยกเป็นสองห้องสองบุฟเฟ่ต์แล้ว แถมยังเสริมด้วยจานเด่นถึง7วัน 7จานพิเศษด้วย จะแตกต่างจากเติมไปอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ =)