Let’s Spend A Day with Greyhound.. 1วันสบายๆที่ไร่ปลูกรัก ราชบุรี..

Let’s Spend A Day with Greyhound.. 1วันสบายๆที่ไร่ปลูกรัก ราชบุรี..

เกริ่นเล็กน้อย.. Let’s Spend A Day with Greyhound เป็นกิจกรรมที่ GH จัดให้กับสมาชิก ว่านไม่ได้เป็นสมาชิก Greyhound แต่ได้อานิสงส์จากสมาชิกเกรย์ฮาวนด์หนีบไปด้วย ขอบใจน้องพลอยมา ณ ที่นี้นะจ๊ะ จุบุๆ มีกิจกรรมเก็บผัก( ไม่ใช่FarmVilleน้า.. )…