Samsung Culture Explorer มากกว่าแค่แอพย้อนอดีต

Samsung Culture Explorer มากกว่าแค่แอพย้อนอดีต

อดีตคือสิ่งที่ยึดโยงปัจจุบันเข้ากับอนาคต.. หากไม่มี”เมื่อวาน” เราก็จะไม่เห็นค่าของ”วันนี้” ซึ่งจะนำไปสู่”พรุ่งนี้”เช่นกัน การรับรู้ถึงความหลังและที่มา จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เรามีภูมิหลังที่งดงาม